ساخت دوش آتش نشانی مخازن :


گاز مایع بعلت تبخیر سریع از لحاظ سهولت وقوع حریق و ادامه‏ اشتعال خطرناک‏تر از جامدات است، درصورت پخش در محیط،‏ موجب وسعت سطح تماس با هوا گردیده و شعله بیشتری ایجاد می‏کند، بنابراین مهم‏ترین اقدام در مواجهه با حریق ، جلوگیری از جاری‏ شدن یا گسترش آنها در سطح است.
بدین منظورجهت خاموش‏کردن در مـوارد بروز حـریق در مخـازن بـزرگ سـوخت اگر مایع درون مخـزن مشتعل شود، نخست باید بدنه مخـزن را خنـک نموده، سپس اقدام به اطفاء حریق نمود تا از برگشت مجدد شعله جلوگیری کرد.
بهترین گزینه برای خاموش کردن این آتش‏سوزی‏ها خنک‏ کردن می‏باشد. معمولا از آب که قدرت خنک‏کننـدگی خوبی داشته و بسیار ارزان است استفاده می‏گردد. در این روش آب حــرارت را جذب و درجه آنرا به پایین‏تـر از دمای اشتعال کاهش می‏دهد. قابل ذکر است بدلیل حرارت بالای آتش (بالای 400 درجه سانتیگراد ) مقدار آبی که پاشیده می‏شود، به سرعت به بخار‏ تبدیل می‏شود، لذا حجـم آبی که استفاده می‏شـود باید فراوان و متنـاسب با وسعت آتش سوزی باشـد. ضمن آنکه حتی از آب‏جوش 100 درجه نیز می‏توان برای خاموش‏کردن آتش‏ استفاده کرد!!