درباره ما :


شرکت عمران گاز پویا با تکیه بر رعایت استانداردهای بین المللی و با بهره گیری از توان مهندسی، تجربه و دانش فنی خود، در توسعه و تولید محصولات متنوع به عنوان اولین و تنها شرکت دارنده نشان استاندارد ملی ایران میباشد.
استاندارد 8344 :شیرآلات مورد استفاده در سیستمهای گاز مایع و آمونیاک بدون آب
استاندارد 7910 :رهانه های اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب