تعمیر و سرویس مخازن حمل :


حمل و نقل مخازن تحت فشار یکی از اساسی ترین ترنسپورتها در سطح کشور میباشد.
مخازن تحت فشار در اثر تصادف و واژگونی دچار صدمات و آسیبهای جدی در جداره خارجی و داخلی و همچنین نشتی سوپاپ و شیرآلات در اثر ضربه میشوند که نیازمند تعمیرات اساسی است.
شرکت ما با دارا بودن نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه تعمیر و بازسازی این مخازن پاسخگوی نیازها در این عرصه میباشد.
همچنین در این راستا، این شرکت بنا به دستور شرکت محترم پخش فراورده های نفتی ، سرویس های ادواری ، سرویس های سالیانه وسرویسهای در حین تست و تعمیر مخازن تحت فشار را نیز انجام میدهد. سرویس های مذکور مورد تایید بازرسان محترم دارای گواهینامه بازرسی از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت وسازمان ملی استاندارد ، قرار میگیرند. پس از بازدید بازرسان ، برگه گواهینامه کاربری مخازن اخذ میگردد.