شیر جریان اضافی/ اکسس فلو ولو(پایه بلند برای مخازن ثابت) :


کاربرد


شیرهای جریان اضافی از تنوع طراحی برای اتصال به بوشن های کوتاه و بلند مخزن برخوردار بوده و بدلیل ایجاد افت فشار کم ، برای اتصال در خطوط ورودی پمپ مناسب می باشند.

عملکرد


شیرهای جریان اضافی یکی از قطعات ضروری برای جلوگیری از خروج فرآورده در هنگام شکستگی کامل خطوط لوله می باشد و تا تعمیر آسیب دیدگی به حالت بسته باقی می ماند. لیکن همچون یک شیر قطع جریان 100% مسیر را نمی تواند ببندد.

ویژگی ها


- استفاده از پین، جدا شدن واشر و مهره را در هر شرایطی مانع می گردد.
- صیقل یافتن کانال عبور فرآورده باعث ایجاد کمترین میزان افت فشار میگردد.
- استفاده از فولاد ضد زنگ در دهانه، یکی از حساسترین نقاط را در مقابل خوردگی مقاوم می نماید.
- تنوع در اندازه های آن ، هرگونه نیازی را برطرف می سازد.
- به منظور نصب و عملکرد دقیق به همراه شیر، دستور العمل فنی ارائه می گردد.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/09-02-1.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/09-02-2.jpg

متریال


بدنه: فولاد گالوانیزه
دسته: فولاد ضد زنگ
راهنما: فولاد ضد زنگ
فنر: فولاد ضد زنگ