شیر تخلیه اضافی :


کاربرد


شیر تخلیه اضافی به منظور خارج ساختن مایع از مخزن در شرایط ضروری طراحی شده و جوابگوی ملاحظات ایمنی می باشد.

عملکرد


با استفاده از شیر تخلیه اضافی، امکان تخلیه مخازن کوچک ASME قبل از حمل از نقطه ای به نقطه ای دیگر فراهم می گردد. بکارگیری یک مغزی از لوله رده 80 که از یک سو به شیر تخلیه اضافی اتصال یافته و از طرف دیگر به یک شیر قطع جریان وصل باشد برای کرکرد مناسب آن لازم می باشد.

ویژگی ها


- از دقت مطلوبی در ماشین کاری برخوردار می باشد.
- استفاده از فنرهای ضد زنگ عمر آنرا افزایش می دهد.
- درپوش های مقاوم برنجی خروجی آنرا مسدود می سازد.
- تخلیه مخزن را قبل از جابجایی فراهم می نماید.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/14-02-1.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/14-02-2.jpg

متریال


بدنه: برنجی
دسته: فولاد ضد زنگ
فنر: فولاد ضد زنگ
درپوش: برنجی