شیر بای پاس :


کاربرد


شیرهای بای پاس LV برای پمپ های کوچک طراحی شده اند. این نوع شیر با دو ویژگی جلوگیری از افزایش فشار خروجی و تخلیه بخار گاز مایع، در تاسیسات های کوچک سیلندر پرکنی مورد استفاده قرار میگیرند. خارج ساختن بخار از پمپ و لوله کشی ها به کارکرد روان پمپ کمک کرده و باعث افزایش طول عمر آن می گردد و از سائیدگی آب بند آن نیز جلوگیری به عمل می آورد.

عملکرد


استفاده از شیر بای پاس LV که در اثر اختلاف فشار عمل می نماید در شرایطی است که شیرهای بای پاس داخلی پمپ ها به گونه ای تنظیم شده باشند که جریان گاز را به ورودی پمپ برگردانند. این نوع شیر از افزایش فشار جلوگیری به عمل آورده و در عین حال شروع به کار پمپ را بسادگی میسر می سازد. در هنگامی که پمپ خاموش می باشد بخارات موجود در لوله ها و پپمپ از طریق روزنه ای که در این شیر ایجاد شده است، خارج میگردد.

ویژگی ها


- از افزایش درجه حرارت سیال بوسیله لوله کشی برگشت مایع اضافی به مخزن به جای برگرداندن مایع اضافی به ورودی پمپ، جلوگیری به عمل می آورد. افزایش دما باعث تبخیر مایع و در نتیجه کاهش راندمان و افزایش میزان تعمیرات پمپ می گردد.
- خارج ساختن بخار از پمپ و سیستم، باعث می گردد مایع به میزان کافی برای شروع به کار راحت و سریع پمپ فراهم گردد. این عمل از خشک کارکردن پمپ جلوگیری به عمل می آورد.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/18-02-1.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/18-02-2.jpg

متریال


بدنه: آهن داکتیل
فنر: روکش فولاد
دیسک: روکش فولاد
اورینگ: NBR