رهانه های اطمینان(برای استفاده در مخازن نوع ASME) :


کاربرد


در شرایط اضطراری برای کاهش فشار اضافی مخزن مورد استفاده قرار گرفته و از مخزن محافظت بعمل می آورد.

عملکرد


هنگامیکه فشار داخلی مخزن به اندازه فشار شروع به تخلیه افزایش می یابد رهانه اطمینان با بازکردن دیسک نشیمنگاه عمل نموده و فشار اضافی تخلیه خواهد شد. پس از آنکه فشار به میزان مناسبی کاهش پیدا کرد، فنر رهانه برای جلوگیری از خروج فرآورده، دیسک را به محل خود بر خواهد گرداند.

ویژگی ها


- مهره تنظیم و کلیه متعلقات رهانه برای جلوگیری از دست کاری در داخل مخزن قرار گرفته است.
- برای افزایش عمر مفید رهانه و جلوگیری از ورود مایعات و مواد اضافی، درپوش مناسب طراحی گردیده است.
- استفاده از مواد ضد زنگ در ساخت، ایمنی آنرا افزایش داده است.
- طراحی روزنه تخلیه در بخش بالایی رهانه، خروج بخارات تقطیر شده را امکان پذیر می سازد.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/06-02-2.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/06-02-3.jpg

متریال


بدنه: برنجی
دسته: فولاد ضد زنگ
فنر: روکش فولاد
دیسک نشیمنگاه: لاستیک انعطاف پذیر