رهانه های اطمینان(برای استفاده در خطوط و شیرآلات) :


کاربرد


این رهانه مشخصا برای محافظت از لوله ها و شیرآلات در جائیکه امکان به تله افتادن گاز مایع وجود دارد، طراحی شده است و بر روی لوله ها در بین شیرها و یا محل های خاصی که بر روی شیرها پیش بینی شده است نصب می گردند.

عملکرد


رهانه ها تنها برای استفاده در خدمات گاز مایع و آمونیاک بدون آب استفاده می شود. و هرگز از سرویس های دیگر استفاده نکنید.
Pop-Action اجازه باز شدن آرام به رهانه اطمینان را می دهد تا بر اثر تحریک، دچار فشار ناگهانی بیش از حد در مخزن نشود.
هنگامی که فشار از حد تعریف شده بیشتر شود رهانه با کاهش فشار شروع به تخلیه کامل مینماید.
این مزیت که به تدریج فشار در ورودی شیر کاهش می یابد را نسبت به رهانه های معمولی متمایز میکند.

ویژگی ها


- استفاده از درپوش برای محافظت از رهانه اطمینان
- استفاده از مواد رزیلن در دیسک برای آب بندی کامل رهاانه
- برگشت آرام دیسک به محل خود پس از تخلیه
- ثابت ماندن تنظیم فشار رهانه
- استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی

ابعاد/directory/omrangaspuyair/editor/05-02-2.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/05-02-1.jpg

متریال


بدنه: برنجی
دیسک نشیمنگاه: لاستیک انعطاف پذیر
فنر: روکش فولاد